NÅR BENYTTES ELEKTROTERMOGRAFI?
Metoden benyttes i stor grad til å avdekke varmgang i elektriske anlegg eller føringer. Ved å termografere tavler og sikringsskap, kan man finne overbelastede kurser, svake koblinger eller manglende isolasjon mellom strømførende ledninger. Informasjon om dette kan være kritisk for å forebygge og unngå kortslutninger eller brannutvikling. Elektrotermografi er berøringsfritt og skal utføres under en normal driftsituasjon. Det er altså ikke nødvendig med driftsavbrudd.
INSPEKSJON AV VARMEKABLER?
Termografi egner seg svært godt til å identifisere og kontrollere varmekabler. Ved mistanke om jordfeil i varmekabler eller om det er ønskelig å påvise hvor sløyfene ligger, kan dette gi raske svar uten å måtte gå til kostbare fysiske inngrep.
INTERNKONTROLL OG FORSIKRING
For bedrifter som er pålagt termografering som en del internkontrollen, tilbyr vi denne tjenesten. Innenfor næring, krever flere forsikringsselskap elektrotermografi for å forebygge brann.
Ta kontakt med IR-teknikk dersom du ønsker et tilbud på termografering. Ingen slår oss på pris uten å senke kvaliteten.