Byggtermografi

Når benyttes byggtermografi?
Termografering av bygninger er et nyttig verktøy for å bedre inneklima og gjøre enøk tiltak. Med termografering kan man avdekke luftlekkasjer, kuldebroer, isolasjonsmangel, problemer med fuktighet i konstruksjoner, kondensproblemer, skjulte lekkasjer med mer.

INSPEKSJON AV VARMEKABLER OG VANNBÅREN VARME?
Termografi egner seg svært godt til å identifisere og kontrollere elektriske varmekabler og vannbåren varme. I løpet av kort tid kan en påvise hvor varmekabler eller rør er plassert og eventuelt påvise feil i anlegget. Ved ombygging av bad o.l. med varmekabler eller rom med vannbåren varme, vil det ofte være nødvendig å påvise plassering før en eventuelt foretar inngrep som kan ødelegge varmekabler eller rør.

Kontroll av sikringsskap/tavler
Termografi avdekker dårlige tilkoblinger i elektrotavler. Du får samtidig en fagmessig sjekk på øvrig tilstand i tavlen med kommentarer/anbefalinger om eventuell utbedring. IR-teknikk er en nøytral tredjepart og utfører ikke selv slike utbedringer, men kan være behjelpelig med å henvise til intallatør.

KALDE HUS?
IR-Teknikk utfører termografering alene eller i kombinasjon med en Blowerdoor, for å påvise luftlekkasjer og kuldebroer i ditt hus eller bygg. Luftlekkasjer i vegger, tak, gjennomføringer og dør/vindusåpninger medfører varmetap og unødvendig høye strømutgifter. Slike feil kan ofte repareres med enkle tiltak og gi lavere oppvarmingskostnader og høyere komfort.I tillegg er det risiko for at det kan oppstå fuktskader i forbindelse med luftlekkasjer av denne type. Ved hjelp av termografering avdekkes slike tilfeller slik at de kan utbedres. 

Kjøp og salg av brukt bolig, tilstandskontroll
Kjøp og salg av bolig er en av de største økonomiske transaksjonene vi gjør. En termografisk tilstandskontroll kan avdekke eller verifisere boligens reelle tilstand med tanke på isolering, varmekabler, vannbåren varme, kuldebroer, vannlekkasjer, fukt o.l.

ENØK tiltak
Skal du utføre ENØK tiltak på boligen din, er det kritisk at boligen din ikke har luftlekkasjer som fører til at du "fyrer for kråka". Byggtermografi hjelper deg med å avdekke og tette slike lekkasjer.