IR-teknikk utfører Elkontroll av alle typer boliger og næringseiendommer, med Nemko-sertifisert kontrollør, NEK405-2 Elkontroll Bolig, NEK 405-3 Elkontroll Næring og NEK 405-1 Elektrotermografi.
IR-teknikk har FG-godkjenning (Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd). Det gis inntil 35% rabatt på brannforsikring ved bruk av godkjent kontrollør.
Eksempler på næringseiendommer er:
Forretnings- og Kontorlokaler
Verksteder
Borettslag og sameier
Overnattingssteder og serveringssteder
IR-teknikk har lang erfaring med elektroinstallasjoner i EX-områder.

Termografi som en del av forebyggende vedlikehold i industrielle applikasjoner, er svært effektive. Store kostnader og unødvendig nedetid unngås. Prosessanlegg kan kartlegges og feilsøking kan gjøres enklere og mer effektivt.Termograferingen blir utført mens anlegget er i full drift og en kan oppdage avvik på et så tidlig tidspunkt, at elektriske komponenter ikke trenger å byttes ut, noe som vil medføre lavere vedlikeholdskostnader, samt avverge en uønsket driftsstans eller brann.
Det blir utarbeidet en rapport som påpeker de eventuelle avvik som er funnet, med forslag til tiltak. Rapporten vil kunne inngå i kundens internkontroll.